Publicacións

2.000 - 2.001 Entroido

2.000 - 2001 1º ESO

1.999 - 2.000 Orla 2º de bacharelato

1.999 - 2.000 4º ESO

1.999 - 2.000 Teatro

1.999 - 2.000 Entroido

1.999 - 2.000 1º ESO

1.998-99 Orla 2º Bacharelato

1.998-99 Xogos

1.998-99 1º Bacharelato en Cataluña

1.998-99 Entroido

1.998-99 en Pena Trevinca

1.998-99 Viaxe 1º de ESO

1.997 - 98 Orla 2º Bacharelato

1.997-98 Xogos

1.997-98 Actividades

1.997 Entroido

1.996-97 Orla Segundo Bacharelato

1.996-97: 1º ESO

1.996 Orla de profesores de 2º de Bacharelato.

María Casares

1.996 Segundo de Bacharelato.

1.996 Xogos tradicionais e Entroido

Cou 1.994-95